Binnen de verkiezing Bakker met Ster kunt u sterren behalen. De verkiezing gaat echter niet over het halen van sterren alleen. Het draait juist om de 360-gradenbeoordeling van alle aspecten uw bedrijf en de feedback die hierop van de juryleden ontvangt. Alle onderdelen binnen Bakker met Ster worden beoordeeld door professionals uit hun specifieke vakgebied.

Het traject van de verkiezing is opgesplitst in twee rondes:

Meetronde Achterkant

Tijdens deze meetronde wordt het bedrijf op de volgende aspecten en manieren beoordeeld:

  • Personeelsbeleid, financiën, product & proces en organisatie, waaronder bedrijfsbeleid, de visie en missie van het bedrijf - a.d.h.v. een vraaggesprek met een professional.
  • Financiële gezondheid - door middel van een meting met een online tool.
  • Hygiëne  - a.d.h.v. een visuele inspectie en microbiologisch onderzoek.
  • Product - door middel van een sensorische beoordeling van vier verschillende producten.

Tussentijdse rapportage
Nadat de achterkant van het bedrijf in kaart is gebracht, wordt een tussentijdse rapportage opgemaakt. In deze rapportage ziet u ook of u aan de ‘kritische voorwaarden' voor sterren voldoet: gezonde financiën, goede producten en een goede bedrijfshygiëne. Scoort uw onderneming op een van deze onderdelen onvoldoende, dan komt u helaas niet in aanmerking voor sterren.

Het grootste deel van de rapportage bestaat echter uit een integraal overzicht van sterke punten, verbeterpunten en aanbevelingen waar u direct mee aan de slag kunt.
 

Bekijk hier een voorbeeld van de rapportage van de meetronde achterkant

Bekijk hier een voorbeeld van de bijlage van deze rapportage

Meetronde Voorkant

Tijdens de meting aan de voorkant wordt het bedrijf door middel van twee bezoeken van een mysteryshopper, een uitgebreide winkelbeoordeling en een klanttevredenheidsonderzoek op de volgende aspecten beoordeeld:

  • Uitstraling van de winkel
  • Product en presentatie
  • Personeel
  • Klanttevredenheid

Eindrapportage
Aan het eind van de verkiezing ontvangt u de rapportage van de laatste meetronde. Hierin staat uiteraard of u geen, één of meerdere sterren heeft behaald. Maar ook hier bestaat het belangrijkste deel uit een verslaglegging van de bevindingen van uw eigen klanten en  juryleden, en hun aanbevelingen.
 

Bekijk hier een voorbeeld van de rapportage van de meetronde voorkant

Bekijk hier een voorbeeld van de bijlage van deze rapportage

Sponsoren