• 18 Februari 2016

Nieuwsbrief 18 februari 2016

Bakker met Ster klaar voor winkelbezoeken

 
In januari hebben alle deelnemers aan Bakker met Ster hun tussentijdse rapportage ontvangen. Hiermee hebben zij de beoordeling over de achterkant van het deelnemende bedrijf op zak. In het rapport staat onder andere te lezen hoe het bedrijf scoort op personeelsbeleid, product & proces, financiën en organisatie. Het resultaat van de tussentijdse rapportage bepaalt voor 45% de eindscore in mei.
 
Vanaf nu staat de voorkant van het bedrijf centraal tijdens Bakker met Ster. Sinds deze week zijn juryleden en mysteryshoppers op pad om de 135 deelnemende winkellocaties te beoordelen. De professionele jury onderwerpt de winkel en de medewerkers onaangekondigd aan een kritisch onderzoek. Alle winkellocaties worden bovendien tweemaal bezocht door een mysteryshopper, die zich tijdens zijn of haar bezoek niet bekend maakt. Ook wordt in de komende maanden een klanttevredenheidsonderzoek afgenomen. Hiervoor dienen alle deelnemende ondernemers zelf minimaal honderd klanten aan te sporen om digitaal hun mening over het bedrijf te uiten. De klantenenquête vormt een constructief onderdeel van de beoordeling tijdens Bakker met Ster en levert de ondernemer veel waardevolle feedback op, waarmee hij direct aan de slag kan.
 
Wilt u meer weten over het verloop van Bakker met Ster? Lees het hier.
 
________________________________________
 

Noor Wijn staat in de startblokken

 
Een van de juryleden die namens Bakker met Ster op pad gaat om winkels te beoordelen, is Noor Wijn. Als voormalig formulemanager van Bakker van Maanen en initiatiefnemer van De Brooodzaak op diverse NS-stations is Wijn dol op het product brood. "Het is een prachtig, levend product en iedere dag weer anders!" Bovendien heeft ze een passie voor winkels. Ze gaat de deelnemers aan Bakker met Ster beoordelen op uiteenlopende zaken: het aangezicht van de winkel, interieur, presentatie van de producten, verlichting, routing, uitstraling van het geheel en natuurlijk de klantvriendelijkheid en gastvrijheid van de medewerkers. 
 
Wijn verheugt zich enorm op haar taak als jurylid van Bakker met Ster. "Ik wil de winkelbeleving bij ambachtelijke bakkers optimaliseren. Daarom houd ik ondernemers tijdens mijn bezoeken en naar aanleiding van mijn juryrapport een spiegel voor. Wat ervaart de klant nou eigenlijk in uw bedrijf?" Ze heeft veel respect voor de deelnemers aan Bakker met Ster. "Dit zijn de brood- en banketbakkerijen die hun nek durven uitsteken. Ze willen beter worden dan ze nu al zijn. Iedere deelnemer aan Bakker met Ster zal nieuwe dingen leren en zichzelf daarmee op een hoger niveau brengen."
 
In de aankomende editie van Bakkerswereld stelt Noor Wijn zich nader aan u voor.
________________________________________
 

Mysterieshoppers: kijken door de ogen van de klant

Alle deelnemers aan Bakker met Ster krijgen dit voorjaar tweemaal een mysteryshopper op bezoek: hét instrument om de altijd aanwezige ruimte voor verbetering inzichtelijk te maken. De mysteryshopper komt onaangekondigd langs op verschillende momenten in de week en maakt zichzelf niet bekend. Als ‘gewone' klant doet hij of zij een aankoop en informeert naar iets bijzonders, bijvoorbeeld op het gebied van grondstoffen of een allergie. "Een mysteryshopper brengt het verkoopproces vanaf binnenkomst in de winkel tot en met vertrek nauwkeurig in kaart", aldus Jasper Kuitems, binnen NBC verantwoordelijk voor de organisatie van Bakker met Ster. "Hij of zij doet er alles aan om zo objectief mogelijk verslag te doen van een bezoek. Bij de start van een meetronde worden alle beoordelingspunten gedetailleerd doorgenomen, zodat we een uniforme meting krijgen. Ook wordt in ieder rapport achteraf een heel uitgebreide toelichting bij ieder aspect gegeven. Hierdoor is lang na het bezoek de informatie nog uitstekend te interpreteren."
 
Het bezoek van een mysteryshopper is voor ondernemers een belangrijk hulpmiddel bij het verbeteren van de bedrijfsvoering en het optimaliseren van de verkoop. "In iedere onderneming worden veel aannames gedaan over hoe klanten worden geholpen", aldus Kuitems. "De praktijk blijkt echter vaak weerbarstig. Er zijn slordigheidjes in het gedrag geslopen, medewerkers reageren onverschillig of blijken onvoldoende kennis van zaken te hebben. In ieder bedrijf bestaat ruimte voor verbetering. Door de bezoeken van onze mysteryshoppers willen wij die ruimte voor de deelnemers aan Bakker met Ster inzichtelijk maken."
 
Wilt u meer weten over het bezoek van mysteryshoppers? Lees het hier.
________________________________________
 

Bakker met Ster dankt sponsoren

 
Bakker met Ster dankt alle sponsoren die de organisatie van Bakker met Ster 2015-2016 mede mogelijk maken!
Een van de drie sterren sponsoren van Bakker met Ster 2015-2016 is De Goudse. Zij hebben voor brood- en banketbakkers het volgende bericht.
________________________________________
 
Speciaal voor werknemers in het bakkersbedrijf:
 

Inkomenszekerheid bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid 

 
Uw werknemers zijn voor uw bedrijf natuurlijk onmisbaar. Maar hoe goed u ook voor hen zorgt, er is altijd het risico dat zij langdurig arbeidsongeschikt raken. Dat is dan niet alleen een klap voor uw bedrijf maar ook voor hen. Al was het alleen maar omdat hun inkomen dan heel fors kan dalen. 
 
U kunt uw werknemers nu een verzekering aanbieden die bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid een aanvulling biedt op een uitkering van de overheid. Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf (SFB) heeft voor al haar leden namelijk afspraken gemaakt met De Goudse. Zo kunt u invulling geven aan de cao.
Wat staat er in de cao?
De WIA (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) bestaat al tien jaar. Door die wet kan iemand die gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt (35-80%) fors terugvallen in zijn inkomen, en zelfs op bijstandsniveau belanden. De wet gaat er namelijk vanuit dat iemand dan nog in staat is zelf inkomen te verdienen, maar dat lukt lang niet altijd in voldoende mate. In de cao van het bakkersbedrijf is daarom bepaald dat een eigenaar van een bakkerij zijn werknemers een WIA-verzekering aanbiedt als zij dit wensen. Deze verzekering zorgt voor een aanvulling op een eventuele uitkering van de overheid.
Speciaal voor bakkers
De SFB heeft afspraken gemaakt met De Goudse. Hierdoor kunnen bakkerijen hun werknemers de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan de WGA-gatverzekering Plus. 
  • Zolang een werknemer recht heeft op een WGA-uitkering vult deze verzekering het inkomen aan tot 75% van het (gemaximeerde) laatstverdiende loon, in lijn met de cao Bakkersbedrijf. 
  • Daarnaast is er een bonus als iemand nog minstens 25% verdient van wat hij volgens het UWV nog zou kunnen verdienen.
  • De Goudse biedt professionele re-integratieondersteuning om iemand zo mogelijk weer aan de slag te helpen.
  • U kunt de premie geheel of gedeeltelijk inhouden op het brutosalaris.
  • SFB biedt in 2016 een financiële bijdrage.
 
WIA-calculator voor de Bakkerijsector
Wilt u berekenen wat langdurige arbeidsongeschiktheid voor uw werknemers betekent? De Goudse heeft speciaal voor de regeling voor de Bakkerijsector een WIA-calculator ontwikkeld die de financiële gevolgen inzichtelijk maakt. De calculator geeft aan wat een werknemer krijgt van de overheid en wat hij ontvangt van de verzekering om het inkomensverlies te compenseren.
 
Meer weten?
Wilt u er meer over weten? Kijk op de website van SFB of neem contact op met uw verzekeringsadviseur.

Twitter

Foto's

Sponsoren