• 09 December 2015

Nieuwsbrief 9 december 2015

Tevreden over verloop eerste beoordelingen

De meting van de achterkant van de ruim honderd bedrijven die meedoen aan Bakker met Ster 2015-2016 is afgerond. De organisatie is tevreden over het verloop van het eerste deel van het traject.

“De opzet van Bakker met Ster is dit jaar compleet vernieuwd, dus het is altijd spannend hoe het gaat verlopen”, aldus Jasper Kuitems, binnen NBC verantwoordelijk voor de organisatie van Bakker met Ster. “Gelukkig is alles heel goed gegaan. De tussentijdse rapportages geven een goede eerste indruk. Het is al duidelijk dat er een grote spreiding bestaat tussen de deelnemers. We hebben heel mooie resultaten geconstateerd, maar ook bedrijven bezocht waar nog het nodige kan worden verbeterd. Juist zij zullen veel baat hebben bij de rapportages en hun deelname.”

Iedere deelnemer aan Bakker met Ster is nu bezocht door een jurylid, heeft vier producten ingeleverd voor keuring door het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC), online financiële gegevens aangeleverd van twee boekjaren en monsters afgestaan van producten en oppervlakte voor een hygiënerapport. De organisatie heeft hiermee alle benodigde gegevens in huis om de tussentijdse rapportages te kunnen opmaken. Deze rapportages worden medio januari digitaal naar de deelnemers verzonden.

Wilt u meer weten over het verloop van Bakker met Ster? Lees het hier.


Hygiëne

Een (banket)bakker of patissier met ster ben je niet zomaar. Sterren zijn weggelegd voor ambachtelijke bakkersbedrijven die uitzonderlijke prestaties leveren op het gebied van kwaliteit, organisatie, service en klantgerichtheid. Ook hygiëne binnen het bedrijf speelt een belangrijke rol bij de beoordeling van deelnemende bedrijven. Daarom zijn in de afgelopen maanden onaangekondigd monsters opgehaald van producten en oppervlakten in de winkel.

“Wij doen dit in samenwerking met Stichting Voedselveiligheidinspecties Wageningen, die uiteenlopende bedrijven in de versbranche toetsen op hygiëne en voedselveiligheid”, aldus Jasper Kuitems (NBC). “Zij halen voor ons monsters op bij de deelnemende bedrijven en testen deze vervolgens op entro’s en kiemgetallen. We hebben er bewust voor gekozen om die ophalers geen witte laborantenjassen te laten dragen. Enerzijds omdat dit niet nodig is, anderzijds omdat er ondernemers zijn die dit vervelend vinden richting hun klanten.”

Met goede, aantoonbare hygiëne en voedselveiligheid onderscheiden bakkersbedrijven zich van hun concurrenten. Dat past bij een ster-winnaar!


 

  Bakeplus


Focus op de voorkant

Alle deelnemers aan Bakker met Ster 2015-2016 ontvangen medio januari de tussentijdse rapportage over de achterkant van hun bedrijf. Daarin lezen zij hoe zij scoren op personeelsbeleid, product & proces, financiën en organisatie. De tussentijdse rapportage bevat geen eindcijfer, maar bepaalt wel voor 45% de eindscore in mei.

Vanaf eind januari ligt de focus op de voorkant van de 135 deelnemende winkellocaties. Er vindt een stevige winkelbeoordeling plaats door een professionele jury en de winkels krijgen tweemaal bezoek van een mysteryshopper. Ook wordt er een klanttevredenheidsonderzoek afgenomen, waarvoor de ondernemer zelf minimaal honderd klanten moet aansporen om digitaal een mening over hem te uiten.

“De klantenenquête levert van oudsher veel waardevolle feedback op voor de ondernemer”, aldus Jasper Kuitems (NBC). “Hij leest wat zijn klanten belangrijk en waardevol vinden en ontdekt dus waar hij heel concreet winst kan behalen. Het vormt een constructief onderdeel van de beoordeling tijdens Bakker met Ster, waarmee de bakker direct aan de slag kan.”


Bakker met Ster wenst u fijne feestdagen!

Tijdens de decembermaand worden alle deelnemers aan Bakker met Ster met rust gelaten om zich volledig op de verkoop binnen het bedrijf te kunnen richten.

De organisatie van Bakker met Ster wenst een ieder in de branche een uitstekende verkoop deze weken, heel fijne feestdagen en een gelukkig, gezond nieuwjaar. Heel graag tot ziens en horens in 2016!

Twitter

Foto's

Sponsoren